شناسه پست: 1569
بازدید: 151

دانش ساخت متریال انواع پارچه در تری دی مکس و ویری از ضروریات آرتیست های جویای ورود به بازار مدلینگ و طراحی سه بعدی هستند.وجود متریال های آماده و عادت هنرجویان سه بعدی به استفاده از متریال های آماده سبب می شود در بزنگاههایی که دسترسی به متریال آمده باکیفیت ممکن نیست ، چالش جدی ایی است که این دسته از هنر جویان به آن درگیر هستند.یادگیری ساخت متریال های حرفه ای از واجبات یک آرتیست حرفه ای است که مکس آموز دوره ای کم نظیر در رابطه به ساخت متریال های فوق حرفه ای است که پیشنهاد میکنیم حتماَ مورد بررسی قرار بگیره.

ساخت انواع متریال پارچه در تری دی مکس و ویری

آموزش ساخت متریال پارچه کتان

ابتدا یک متریال  vraymtl را وارد اسلت ها می کنیم.مپ مورد نظر خود را  به Diffvs نسبت می دهیم.

اگر تکستچر دارای ساختار در سنتی بود مقدار tilling آن را افزایش می دهیم مثلا 5=5از قسمت      Bitmap  parameter  نوع  filters را روی summedarea تنظیم می کنیم. اینکار جزیئات پارچه را به خوبی پردارش می کند.

تکستچر سیاه وسفید مپ اصلی را وارد کانال  BUMP نموده تا نا همواری روی سطح پارچه ها شبیه سازی شود .دقت کنید که میزان  tilling مپ Bump دقیقا به اندازه تا یلینگ مپ Diffvs باشد.

برای مپ Diffvs یک مپ Falloff اختصاص دهید و پیغام ظاهر شده را روی  reep old map as sub _Map تنظیم کنید تا مپ اصلی به عنوان مپ پایه پردازش شود.

مپ اصلی که در کانال مپ اول Falloff قرار دارد را کپی نموده ودر کانال مپ دوم ست نمایید.

وعدد تاثیر رنگ  و مپ را روی 50% تنظیم می کنیم تا 50 درصد از مپ و50 درصد از رنگه مپ دوم Falloff پردازش گردد.

عملکرد Falloff به این صورت است هنگامی که از روبرو به مو ضوع نگاه کنیم مپ اول Falloff  نمایش داده  می شود و قسمت های کناری که نسبت به دید ما دارای زاویه است از مپ دوم Falloff استفاده میکند نوع Falloff را روی Wards Away  تنظیم می کنیم.

می توان از   curve editor نسبت به توزیع Falloff روی موضوع اقدام کنید.

می توان برای Bump پارچه نیز روی آن کلیک نمود وآن را از نوع مپ MIX قرار داد.

مپ اصلی را حفظ کنید و یک مپ برای شبیه سازی چین وچروک پارچه وارد پروسه نمود.

برای اعمال با مپ چین و چروک مقدار آن را روی عددی بالا قرار دهید.


ساخت متریال پارچه ای مخملی:

تمرکز برای ساخت متریال پارچه مخملی می بایست بر وی Falloff باشد.

برای بخش Diffvse مپ Falloff را در نظر می گیریم.

برای متریال اولی مپ Falloff رنگ اصلی پارچه را وارد می کنیم.

برای متریال دومی مپ Falloff رنگی روشن تر از رنگ اصلی را در نظر می گیریم.

به وسیله Curve Editor مپ Falloff طوری کار می کنیم که رنگ اولی درمرکز نمایش داده شود و متریال دومی به کناره های اسلت هدایت شوند.

برای BUMP هم مپ Mix در نظر می گیریم در متریال اول آن از مپ سلولار استفاده می کنیم ودر متریالدوم از مپ چین وچروک استفاده می کنیم.

مپ سلولار برای شبیه سازی مخمل پرز دار می تواند مفید باشد.


ساخت متریال پارچه ابریشم:

ابتکار عمل در شبیه سازی پارچه ابریشم  با Falloff استفاده می کنیم و رنگ اصلی را برای متریال اول ورنگ کم رنگ تر  نسبت به رنگ اصلی را برای متریال دوم در نظر می گیریم.

در Curve Editor مپ Falloff  از ساختار زیر استفاده کنید.

شبیه سازی ابریشم طرح دار :

1)از ساختار Fahoff متریال فبلی در قسمت Diffuse به مپ Mix تغییر می دهیم.

2)در مپ اول Mix از متریال قبلی پارچه ابریشمی که از مپ FALLOFF در آن استفاده شده استفاده می کنیم.

3)در مپ اول Mix هم همین کار را تکرار می کنیمCurve Editor فالاف مپ می رویم و نمودار را کمی به سمت راست هدایت میکنیم.

(به نمودار کرو ادیتور در زیر توجه کنید).

4)از تکستچر گل که می خواهیم به عنوان طر ح ابریشم نمایش داده شود در قسمت Mixamount استفاده می کنیم.

نکته خیلی مهم:

(دقت کنید از طرح گلدار سیاه وسفیددر قسمت Mixamount استفاده نمایید).

شبیه سازی پارچه مخمل کهنه:

از متریال مخمل قبلی یک کپی تهیه کنید.

روی متریالVraxmtlکلیک کنید وآن را به Vrax bendmtl تبدیل نمایید ومتریال قدیمی را نگاه دارید.

در قسمت material Coat نیز از متریال قسمت Base materialاستفاده می کنیم و برای ترکیب این دو در قسمت blendamountاز یک مپ سیاه وسفید کثیف استفاده می کنیم .

برای اعمال تغییرات متریال دوم در قسمت Coatmatrol وارد تنظیمات آن شده واز Curve Editorآن متریال را روشن تر می کنیم.

اضافه کردن حجم به متریال پارچه:

برای این کار کافی است که مپ مناسب در کانال Displacmap وارد کنیم.می تواند به صورت راه راه یا هر چیزی دیگری باشد.

دقت داشته باشید قسمت های سیاه ثابت وقسمت های روشن مپ رشد خواهند کرد وبه سمت بالا می آیند.


ساخت پارچه با ترکیب نقوش مخملی وابریشم:

ابتداتا باید متریال هر کدام را به صورت مجزا ساخت ما یک متریال ابریشم و یک متریال مخمل را طبق آموزش هایی که در بالا گفته شد ایجاد می کنیم.

برای ترکیب این دو یک Vray blendmtl می سازیم و متریال ها را یکی در قسمت Base Matrialو دیگری را در قسمت Coat Matrial قرار می دهیم واز یک تکستچر با نقش گل سیاه وسفید را در قسمت blendamovnt وارد میکنیم.

اگر بخواهیم نحوی جا نمایی ابریشم و مخمل بر روی تکستچر سیاه و سفید تغییر کند کافی است که به تنظیمات تکستچر سیاه و سفید رفته ودر قسمت ovtpvt    گزینه invert را فعال کنیم تا با معکوس شدن نقوش سیاه و سفید جای متریال های ابریشم ومخمل روی پارچه نهایی عوض شود.

برای ایجاد اختلاف سطح بین متریال ابریشم ومخمل کافی است که از همان تکستچر سیاه وسفید نقش گل در کانال Bump استفاده نمائیم.

دقت کنید که کانال Bump در هر دو متریال استفاده شده در Vrayblentmtl را فعال کنیدوبرای اینکه نتیجه عالی تری بدست آورید ابتدا در کانال Bump هر کدام از یک مپ Mix استفاده کنید ودر متریال دوم طرح نقش گل را جا گذاری نمائید (این مورد خیلی مهم است)

ساخت متریال حوله:

برای شبیه سازی پرز های پارچه یک مپ مناسب سیاه وسفید تهیه می کنیم ودر کانال Displacment آن را جانمایی کرده وفیلتر نمایش تکستچر سیاه وسفید را روی summed Area یا none تنظیم می کنیم.

برای بخش Diffuse از یک Falloffاستفاده می کنیم ورنگهای مورد نظر خودرا در مپ اول ودوم فرار می دهیم.

ساخت متریال پرده شفاف:

ابتدا در قسمت Diffuse یک رنگ نزدیک به سفید محض وارد می کنیم.

در قسمت Refraction از یک Falloff map استفاده می کنیم.

تنظیمات Curve Editor را طوری قرار دهید تا قسمت های مقابل دیدشما کاملا شفاف وقسمت هایی که دارای زوایه نسبت به دید ما هستند را تیره ببینیم.

برای این که اشیاءاز پشت پرده دارای ضریب شکست نباشد مقدار Ior قسمت Refraltion را روی 1 تنظیم کنید.

برای اینکه پرده شفاف طرح دار شود می توان در قسمت Falloff از قسمت Refract یک مپ با طرح گل استفاده می کنیم این تکستچر را در هر دو مپ Falloff از قسمت Refract وارد می کنیم و می توانیم اثر گذاری هر کدام را به وسیله عدد مختص به آن مدیریت نمود.

 

شبیه سازی پارچه توری:

یک تکستچر مناسب از سایت WWW.CGtextuer.com دانلود کنید.

تکستچر شبیه سازی ساختار توری که به صورت سیاه وسفید کامل می باشد را در کانال Opacity وارد می کنیم این کارسبب می شود که هنگام پردازش توسط موتور رندر Vrx قسمت های سیاه نا مرئی شده و قسمت های سفید کاملا دیده شوند وساختار توری شبیه سازی گردند.

برای این کار نقوش پارچه توری معکوس عمل میکند می توان در برنامه مثل فتوشاپ آن را invert کردویا این که در تنظیمات خود تکستچر از قسمت Coutput  تیک گزینه invert رافعال نمودتا نقوش تکستچرمعکوس شود.

برای شبیه سازی ناهمواری از همین تکستچر در کانال Bumpاستفاده کنید.

سایر مطالب سایت

طراحی کابینت ممبران (کابینت کلاسیک) چگونه است؟

طراحی کابینت ممبران (کابینت کلاسیک) چگونه است؟

طراحی کابینت ممبران یکی از جذابترین حوزه های گرافیک سه بعدی ست که با طراحی کابینت مدرن تفاوت های اساسی دارد و نیاز به سطح مهارتی بسیار بالاتری در مدلینگ آن است.استفاده از ابزارهای زیبا و پر پیچ و [...]

طراحی سه بعدی کابینت آشپزخانه در تری دی مکس

طراحی سه بعدی کابینت آشپزخانه در تری دی مکس

طراحی سه بعدی کابینت آشپزخانه طراحی سه بعدی کابینت آشپزخانه در تری دی مکس در عین اینکه یک تخصص پولساز است می تواند یک تفریح فوق العاده و جذاب برای گزران اوقات فراغت هر کسی باشد.با توجه به زقابتی [...]

نحوه کار با ابزار جابجایی (MOVE) در فتوشاپ

نحوه کار با ابزار جابجایی (MOVE) در فتوشاپ

  ابزار move tool اولین آیکون در جعبه ابزار سمت چب فتوشاپ می باشد. این ابزار جهت جا به جایی تصاویر و ناحیه های انتخاب شده مورد استفاده قرار می گیرد. کلید میانبر: V نکته: با نگه داشتن کلید [...]

تنظیمات Frame Buffer در پنجره رندر ستاپ

تنظیمات Frame Buffer در پنجره رندر ستاپ

در این مقاله به سراغ تنظیمات فریم بافر در تب vray از تنظیمات رندر وی ری در تری دی مکس خواهیم رفت و هر آنچه لازم است در مورد فریم بافر بدانید را از منبع اصلی تشریح خواهیم کرد.همانطور که در تصویر [...]